Informacja o danych osobowych

Informacja o danych osobowych

 

Informacja o danych osobowych dla gości hotelowych oraz zwiedzających
w Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle-Narodowy Zespół Zabytkowy, ul. Zameczek 1, 43-460 Wisła 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 

 1. administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (instytucja gospodarki budżetowej), NIP: 701-02-71-052; KRS: 0000374458; REGON:142734982; adres siedziby: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, kontakt mailowy: centrumatprezydent [dot] pl lub telefoniczny: (48 22) 695-21-30;

 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, pod adresem mailowym: cokprp [dot] iodatprezydent [dot] pl;

 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz w celach podatkowych, statystycznych, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń;

 4. gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. odbiorcą Państwa danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa (przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego) na terenie obiektów Rezydencji jest:

  1. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10,

  2. Służba Ochrony Państwa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38;

 6. administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

 7. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;

 8. mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

 9. w trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

 10. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług hotelarskich.

 

 

Informacja dla osób, od których pobierane są dane

 

do weryfikacji przez SOP,

 

 przed wejściem na teren obiektów KPRP

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe zostaną przekazane do Służby Ochrony Państwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektów na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138 z późn. zm.).

Odbiorcą Państwa danych będzie Służba Ochrony Państwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38 oraz Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 10 (monitoring wizyjny).  

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się na stronie: http://www.co.kprp.pl/ochrona-danych-osobowych.  

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt  z inspektorem ochrony danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej cokprp [dot] iodatprezydent [dot] pl.